Aspecte Generale

Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”), MINIVAPE ROMANIA S.R.L. – societatea care administrează site-ul www.minivape.ro, având sediul în Oras Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1, Etaj 7, Judet lifov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr J23/4193/27.06.2022, Cod Unic de Înregistrare nr. 41753472 (”Operatorul” sau ”Minivape”), în calitate de Operator conform Regulamentului mai sus-menționat, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal conform mențiunilor de mai jos.

Scopul prezentei politici este acela de a vă oferi informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, modul în care le colectăm, scopurile în care le folosim și cum le păstrăm în siguranță.

Prezenta Politică de Confidențialitate indică, de asemenea, care sunt drepturile dvs. în ceea ce privește datele cu caracter personal, motiv pentru care vă rugăm să o parcurgeți cu mare atenție, alături de secțiunea Termeni și Condiții, iar în măsura în care sunt necesare informații suplimentare sau lămuriri, să ne contactați în acest sens.

Definiții

Pentru facilitarea parcurgerii prezentei Politici de Confidențialitate, găsiți mai jos definiții și explicații ale noțiunilor specifice utilizate:

Noțiune Definiție/Explicație
Date cu caracter personal orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (”Persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (”Datele”)
Persoana vizată persoana fizică identificată sau identificabilă căreia îi sunt prelucrate datele cu caracter personal
Prelucrare orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Operator Înseamnă persoana juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
Persoana împuternicită de operator persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului
Destinatar persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță
Consimțământ orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate
Identificatori online adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri și pentru identificarea persoanelor fizice.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Pentru a avea o imagine clară asupra Datelor pe care MINIVAPE le prelucrează, veți regăsi în cele ce urmează informații privind Datele care vă sunt prelucrate, motivul pentru care le prelucrăm și perioada pentru care le stocăm, în funcție de modalitatea în care accesați site-ul nostru: vizitator, utilizator sau solicitant de informații (persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice).

Menționăm că pentru datele colectate în baza unei obligații legale sau pentru executarea contractului, refuzul dvs. de a furniza aceste Date poate conduce la imposibilitatea prestării serviciului sau a încheierii contractului de vânzare la distanță, în lipsa posibilității îndeplinirii obligațiilor noastre legale.

Dacă ne accesați site-ul ca vizitator – fără a vă crea un cont, vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal care vă aparțin, în vederea plasării unei comenzi pe site-ul nostru:

 • Date generale de identificare – nume și prenume;
 • Date de reședință – adresă (stradă, număr, bloc, etaj), oraș, județ, cod poștal;
 • Date de contact – număr de telefon, adresă de e-mail;
 • Identificatori online și alte informații cu privire la interacțiunea dvs. cu Site-ul și cu privire la dispozitivul dvs. – identificatori cookie; modul în care folosiți serviciile noastre, inclusiv timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, metodele de intrare și ieșire; adresă IP, setările de limbă, setările browserului, setările fusului orar, sistemul de operare și platforma și rezoluția ecranului.

Cu privire la datele bancare – datele cardului bancar utilizat la efectuarea plății online a produselor – menționăm că aceste date nu vor fi prelucrate în mod direct de către MINIVAPE –, ci exclusiv prin intermediul procesatorului nostru de plăți – care este operatorul acestei categorii de date cu caracter personal.

Dacă ne accesați site-ul ca utilizator – prin crearea unui cont, vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal care vă aparțin în vederea plasării unei comenzi pe site-ul nostru:

 • Date generale de identificare – nume și prenume:
 • Date de reședință – adresă (stradă, număr, bloc, etaj), oraș, județ, cod poștal;
 • Date de contact – număr de telefon, adresă de e-mail;
 • Date privind istoricul de comenzi – numărul de comandă și produsele comandate;
 • Identificatori online și alte informații cu privire la interacțiunea dvs. cu Site-ul și cu privire la dispozitivul dvs. – identificatori cookie; modul în care folosiți serviciile noastre, inclusiv timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, metodele de intrare și ieșire; adresă IP, setările de limbă, setările browserului, setările fusului orar, sistemul de operare și platforma și rezoluția ecranului.

Cu privire la datele bancare – datele cardului bancar utilizat la efectuarea plății online a produselor – menționăm că aceste date nu vor fi prelucrate în mod direct de către MINIVAPE, ci exclusiv prin intermediul procesatorului nostru de plăți – care este operatorul acestei categorii de date cu caracter personal.

Dacă ne accesați site-ul ca solicitant de informații, fără crearea unui cont, vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal care vă aparțin în vederea furnizării informațiilor solicitate:

 • Date generale de identificare – nume și prenume;
 • Date de contact – număr de telefon sau adresă de e-mail.

De asemenea, la orice accesare a Site-ului, prelucrăm informații cu privire la interacțiunea dvs. cu Site-ul și cu privire la dispozitivul dvs. (prelucrare automată) în scopul de a vă furniza cea mai bună experiență posibilă de navigare pe Site-ul nostru și de a ne asigura că prezentăm conținutul Site-ului în modul cel mai eficient și relevant pentru dvs. și pentru dispozitivul dvs., precum și în scopul de a ne îmbunătăți constant serviciile.

Astfel, când accesați Site-ul este posibil ca browser-ul dumneavoastră, prin intermediul modulelor cookie strict necesare pentru funcționarea Site-ului, să ne trimită automat informații cu privire la:

 1. adresa IP a dispozitivului dumneavoastră,
 2. data și ora accesării,
 3. browser-ul pe care l-ați utilizat,
 4. sistemul de operare al dispozitivului dumneavoastră,
 5. informații cu privire la furnizorul dumneavoastră de servicii de internet,
 6. status-ul și cantitatea de date transferate în timpul accesării Site-ului.

În plus, la accesarea Site-ului, instalăm și alte module cookie, precum și alte tehnologii de monitorizare pe dispozitivul dumneavoastră și utilizăm servicii de analiză. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați site-ul nsotru care prezintă Politica noastră cu privire la Modulele „Cookie”.

De asemenea, întrucât ocazional derulăm și diverse campanii promoționale pe Site, în vederea participării la acestea și a completării unor chestionare online ce fac parte integrantă din campanie, vom prelucra o serie de date cu caracter personal, ce vor fi definite în cadrul fiecărei campanii promoționale în parte, participarea dvs. și prelucrarea datelor fiind posibile exclusiv în baza consimțământului dvs. expres.

Temeiul și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

În temeiul executării contractului de vânzare de la distanță sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea contractului de vânzare de la distanță – articolul 6 alineatul (1) litera b) din Regulament

Atunci când plasați o comandă pe site procesăm datele dvs. generale de identificare, datele bancare și datele de contact cu scopul de a:

 • vă notifica că am recepționat comanda dvs. prin transmiterea unei notificări prin e-mail (prelucrare automată);
 • confirma efectuarea plății și comanda dvs. prin transmiterea notificării de expediere a comenzii către dvs.

Ulterior confirmării comenzii și implicit încheierii contractului de vânzare de la distanță, prelucrăm datele dvs. generale de identificare, datele de reședință și datele de contact cu scopul de a:

 • livra produsele comandate către dvs.;
 • de a răspunde eventualelor reclamații.

În temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin – articolul 6 alinatul (1) litera c) din Regulament

Prelucrăm datele dvs. generale de identificare și datele de reședință în scopul:

 • emiterii facturii fiscale, obligație legală care ne revine în temeiul art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • păstrării documentelor contabile, inclusiv a documentelor justificative, obligație legală care ne revine în temeiul Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

În cazul în care ați ales să efectuați plata produselor comandate prin transfer bancar direct, vom prelucra numărul contului dvs. bancar astfel cum rezultă din ordinul de plată cu scopul de a înregistra în evidențele noastre contabile documentul justificativ al plății.

În baza consimțământului dvs. – articolul 6 alinatul (1) litera a) din Regulament

Cu acceptul dvs. prelucrăm și identificatori online constând în cookies cu scopul de a analiza traficul de pe Site și de a vă oferi o experiență personalizată de Site (prelucrare automată). Informații complete privind identificatorii online regăsiți în politica de cookies, disponibilă pe site.

În baza interesului nostru legitim – articolul 6 alinatul (1) litera f) din Regulament

Prelucrăm datele generale de identificare și adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon în scopul de a răspunde solicitărilor dvs. cu privire la produsele sau ofertele noastre efectuate prin intermediul secțiunii “Contact – Trimite-ne un mesaj” (prelucrare automată). Dorim să îmbunătățim în mod constant serviciile de pe Site de aceea este interesul nostru să primim opiniile dvs și să vă furnizăm orice informații solicitate cu privire la produsele MINIVAPE. După perioada de prelucrare, vom anonimiza aceste date și le vom prelucra în scopuri statistice.

De asemenea, întrucât la momentul accesării site-ului nostru, este posibil ca browser-ul dumneavoastră, prin intermediul modulelor cookie strict necesare pentru funcționarea Site-ului, să ne trimită automat o serie de date cu caracter personal, respectiv adresa IP a dispozitivului dumneavoastră, data și ora accesării, browser-ul pe care l-ați utilizat, sistemul de operare al dispozitivului dumneavoastră, informații cu privire la furnizorul dumneavoastră de servicii de internet, status-ul și cantitatea de date transferate în timpul accesării Site-ului.; menționăm că acestea sunt prelucrate pentru a asigura o conexiune fără incidente la Site și o utilizare corespunzătoare a acestuia, pentru a evalua securitatea și stabilitatea sistemului și în alte scopuri administrative.

Modalitatea de prelucrare a Datelor dvs.

Dorim să mai precizăm că vom prelucra datele dumneavoastra personale atât în format fizic, pe suport de hartie, cât și în varianta electronică, printr-un sistem informatic, după caz, cu stricta respectare a condițiilor de confidențialitate și securitate.

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm și păstrăm datele personale numai atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dvs. și obligațiile legale de păstrare/arhivare. În cazul în care păstrăm datele dvs. în alte scopuri decât cele ale obligațiilor noastre contractuale, păstrăm datele numai atâta timp cât este necesar și/sau prevăzut de lege pentru scopul respectiv. De exemplu:

 • datele procesate în temeiul executării contractului de vânzare de la distanță vor fi prelucrate pe toată durata relațiilor contractuale, inclusiv pe durata termenului de prescripție de 1 an a dreptului nostru la acțiune pentru recuperarea oricăror sume datorate;
 • datele procesate în vederea respectării obligațiilor noastre legale, respectiv în scop de facturare și documente justificative contabile vor fi păstrate pe o perioadă de 10/5 ani, după caz, conform Legii contabilității nr. 82/1991;
 • datele procesate în temeiul consimțământului dvs. vor fi prelucrate până la momentul în care veți alege să vă retrageți consimțământul sau datele nu ne mai sunt necesare;
 • datele procesate în temeiul interesului nostru legitim vor fi prelucrate pe o perioadă de 1 an, după care vor fi anonimizate și procesate în scopuri statistice.

 

Transmiterea Datelor dvs. către terțe persoane

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt autoritățile sau instituțiile publice, pentru o parte din categoriile de date, impuse de lege, precum și persoane juridice private, colaboratori ai MINIVAPE (cum ar fi consultanți fiscali, avocați, societatea care ne asigură servicii de marketing și IT, ajutându-ne să asigurăm funcționalitatea site-ului etc.) care ne-au furnizat asigurări suficiente că respectă prevederile Regulamentului.

Menționăm că pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, am desemnat următoarele societăți ca operatori independenți și/sau persoane împuternicite de operator pentru procesarea datelor dvs.:

 • Societatea care asigură serviciile de procesare a plăților online – operator independent care prelucrează datele bancare în scopul efectuării și confirmării plăților;
 • Societatea care ne asigură servicii de marketing și IT – în scopul asigurării mentenanței și depanării site-ului și contului dvs.

Drepturile în relatia cu MINIVAPE

În calitate de persoană vizată, a căror date cu caracter personal sunt prelucrate, în temeiul prevederilor Regulamentului beneficiați de următoarele drepturi a căror exercitare este asigurată de MINIVAPE:

 

Dreptul de acces

La solicitarea dumneavoastră, vă vom confirma că vă prelucrăm datele cu caracter personal și, în acest caz, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt supuse prelucrării.

Dacă transferăm datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European sau către o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat(ă) cu privire la garanțiile adecvate aplicate.

Prima copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal vă este pusă la dispoziție gratuit. Pentru copii suplimentare, este posibil să percepem o taxă suplimentară rezonabilă, în funcție de costurile administrative aferente.

Dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor cu caracter personal

În cazul în care datele pe care le avem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați corectarea sau completarea acestora. Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la rectificarea sau completarea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari. În vederea actualizării și a păstrării exactității datelor, este posibil să vă solicităm periodic să reconfirmați/ să reactualizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Este posibil să ne solicitați să ștergem informațiile dumneavoastră cu caracter personal și vom răspunde neîntârziat unei astfel de solicitări, în oricare dintre următoarele situații:

 1. Datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. Vă retrageți consimțământul pentru prelucrare a datelor, în situația în care prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 3. Vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în interesul nostru legitim, inclusiv creării de profiluri în baza acestui temei, sau vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri care să aibă legătură cu scopurile de marketing direct;
 4. Datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 5. Datele cu caracter personal ar trebui șterse, în vederea respectării obligațiilor legale impuse prin dreptul Uniunii sau prin dreptul intern;
 6. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii informative către copii, iar temeiul prelucrării îl constituie consimțământul.

Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la ștergerea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor, în situațiile în care prelucrarea este necesară pentru:

 1. Exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 2. Respectarea unei obligații legale aplicabile nouă, în calitate de operator de date cu caracter personal;
 3. Arhivarea în interes public, științific sau în scopuri statistice sau care țin de cercetare istorică, atât timp cât există probabilitatea ca ștergerea datelor să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării;
 4. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ne puteți solicita să blocăm sau să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 1. Contestați exactitatea datelor – în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada în care efectuăm demersurile necesare verificării exactității datelor dumneavoastră;
 2. Prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți să ștergeți datele dumneavoastră;
 3. Nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră pentru prelucrare, însă datele despre dumneavoastră prelucrate sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță;
 4. V-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră sub incidența interesului nostru legitim, inclusiv creării de profiluri pe această bază – în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada cât verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dacă s-a restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră, noi vom putea numai să stocăm datele dumneavoastră. Orice alt tip de prelucrare, în afară de stocare, se va realiza numai:

 • ulterior obținerii consimțământului dumneavoastră;
 • în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.
 • în vederea apărării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • din motive de interes public al Uniunii sau al unui Stat Membru.

Vă vom informa înainte de ridicarea oricăror restricții de prelucrare stabilite în modurile enunțate anterior. Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la restricționarea prelucrării acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, în vederea transmiterii acestora către un alt operator, în următoarele împrejurări:

 1. Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază consimțământul dumneavoastră sau un contract încheiat cu noi;
 2. Prelucrarea datelor dumneavoastră se efectuează prin mijloace automatizate.

Vă vom pune la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.În cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct operatorului indicat de dumneavoastră.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a ne solicita să nu mai prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați și dacă prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază interesul nostru legitim. Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase, care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În plus față de cele menționate anterior, puteți să solicitați să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri care țin de marketing direct.

Drepturi care țin de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă afectează semnificativ, cu următoarele excepții:

 1. decizia bazată pe prelucrare automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract cu noi;
 2. decizia bazată pe prelucrare automată este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau prin dreptul intern care se aplică CUM ZICI TU SRL și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;
 3. decizia bazată pe prelucrare automată are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dacă se aplică situațiile descrise anterior la punctele (1) și (3), puteți solicita exercitarea următoarelor drepturi corespunzătoare:

 • dreptul de a obține intervenție umană din partea noastră;
 • dreptul de a vă exprima punctul de vedere;
 • dreptul de a contesta decizia bazată pe prelucrare automată.

 

Dreptul de a retrage consimțământul

Dacă temeiul legal pe care ne bazăm pentru a prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul (sau consimțământul explicit), aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, iar noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului, efectuate anterior retragerii acestuia.

Dreptul de a depune plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (ANSPDCP)

Aveți dreptul de a contacta ANSPDCP în situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu respectă legislația aplicabilă. Pentru informații suplimentare despre ANSPDCP, accesați: http://www.dataprotection.ro/.

Dreptul la o cale de atac judiciară

Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă.

Modalitatea de exercitare a drepturilor

În vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate anterior, vă rugăm să înaintați solicitarea dumneavoastră în scris, prin e-mail, utilizând datele de contact indicate în Secțiunea L de mai jos.

În vederea gestionării corespunzătoare a solicitării dumneavoastră, vă rugăm să vă identificați cât mai complet posibil. Menționăm că dacă vom avea rezerve cu privire la identitatea solicitantului, vă vom solicita informații suplimentare pentru a vă confirma identitatea.

Vă rugăm să aveți în vedere că vom depune toate eforturile pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră în termen de o lună de la data primirii solicitării. În eventualitatea în care solicitarea dumneavoastră este una complexă, iar noi ne găsim în situația de a prelucra un număr mare de solicitări, este posibil să amânăm rezonabil acordarea unui răspuns cu privire la solicitarea dumneavoastră, cu până la maximum două luni și cu notificare prealabilă.

Furnizarea unui răspuns. Vă vom oferi răspunsul nostru, precum și orice informații solicitate, în format electronic, cu excepția cazului în care le solicitați într-un alt format.

Refuzul. În cazul în care refuzăm să dăm curs solicitării dumneavoastră, vă vom prezenta motivele care au generat această decizie, precum și posibilitatea de a depune plângere la ANSPDCP și de a iniția exercitarea unei căi de atac judiciare.

Costuri. Exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată este gratuită. Cu toate acestea, în măsura în care solicitările dumneavoastră sunt vădit nefondate și excesive, mai ales prin prisma caracterului repetitiv, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza să dăm curs solicitării.

Securitatea datelor dvs cu caracter personal

Securitatea datelor dvs. personale este o prioritate pentru noi.

Pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor dvs. am instituit măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Așadar, au fost implementat mijloace de securitate care acoperă stocarea, utilizarea și divulgarea datelor personale pe care ni le-ați furnizat, precum și măsuri menite să împiedice accesul, utilizarea sau dezvăluirea neautorizată a datelor dvs.

Datele dvs. personale vor fi procesate numai de persoane care, acționând sub autoritatea noastră sau a împuterniciților noștri, și-au asumat păstrarea confidențialității și securității acestor date.

Vă vom informa, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care o eventuală încălcare a securității datelor prelucrate de către noi este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., cu excepția cazurilor indicate în art. 34 din Regulament.

De asemenea, întrucât accesul la produsele oferite prin Site se realizează și prin intermediul unui cont activ, respectiv pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandăm Utilizatorilor ca aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă că vă contactează din partea Site-ului. În plus, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site recomandam închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” în pagina vizitată.

Stocarea datelor cu caracter personal și transferul lor în state terțe (în afara UE)

Datele dvs. personale sunt stocate în principal pe servere situate în cadrul Spațiului Economic European. Cu toate acestea, în măsura în care implementarea unor sisteme performante de stocare a datelor și de asigurare a funcționalității site-ului vor determina transferul datelor dumneavoastră pe servere și/sau alte echipamente situate în afara Spațiului Economic European (SEE), vă asigurăm că vom lua toate măsurile în vederea garantării securității lor, în condițiile legii.

Orice transfer al datelor dumneavoastra personale, fie către o entitate ce apartine MINIVAPE de pe teritoriul unui stat terț, fie către o terță parte dintr-o jurisdicție din afara SEE va fi făcută întotdeauna cu respectarea legislației în materia transferului în state terțe a datelor cu caracter personal.

Date de contact MINIVAPE

Pentru a ne adresa întrebări cu privire la prezenta Politică de confidențialitate sau pentru a face o solicitare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta în scris (poștă, e-mail) sau telefonic, utilizând următoarele date de contact:

Adresă de e-mail: [email protected]
Adresa sediului Bulevardul PIPERA, Nr. 1, Etaj 7, Judet lifov
Telefon: 0769997700